Polska Drogeria Sarah - Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies


 

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.polskadrogeriadublin.ie oraz w związku z korzystaniem z jego funkcjonalności jest Darius Kucinski LTD, mail: polska.drogeria.sarah@gmail.com


 

W przypadku pozyskania jakichkolwiek informacji dot. zbierania i przetwarzania Państwa danych mogą się Państwo z nami skontaktować pod ww. adresem mailowym

Pozyskane dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów; niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

Cel zbierania danych osobowych:

 

 • w przypadku udzielania odpowiedzi na pytania i komentarze zadane przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie,

 • na potrzeby analiz, statystyk i tworzenia treści marketingowych

 

Jakie dane są zbierane?

 • dane zbierane podczas wypełniania formularza kontaktowego, tj. adres email, imię i nazwisko (jeśli podane), telefon oraz dodatkowe informacje, których udzielą Państwo dobrowolnie w formularzu kontaktowym

 • dane zbierane automatycznie, tzw. pliki cookies

 • dane zbierane przez pixel Facebook-a

 • dane zbierane przez Google Analytics

Podstawa do przetwarzania danych osobowych:

 • udzielona zgoda,

 • konieczność przetwarzania w celu wykonania zawartej umowy lub konieczność podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy

 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

 • konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych

Powierzanie lud udostępnianie danych osobowych:

Państwa dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Mogą natomiast zostać przekazane takim podmiotom, jak:

 • podmioty wykonujące na zlecenie usługi, zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej. Przetwarzają one jedynie dane osobowe zgodne z celami dla jakich są zbierane oraz na zlecenie Administratora.,

 • firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe w zakresie wymaganego kontaktu,

 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Czas przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe nie są przetwarzane dłużej niż wymaga tego cel dla którego są zbierane. Natychmiast po zakończeniu jego realizacji przestają być przetwarzanie. Niemniej jednak przepisy prawa mogą wymagać przechowywania danych przez określony czasu.

Prawa użytkownika:

Każdy z Państwa posiada prawo do:

 • uzyskania odstępu do swoich danych osobowych,

 • prostowania oraz uzupełniania danych,

 • zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,

 • przeniesienia danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (np. w sytuacji dokonania zakupu produktów znajdujących się w naszej ofercie), bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.   

Pliki „cookies”

 • Witryna www.polskadrogeriadublin.ie używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

 • Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 • Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają
  z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z wbudowanego narzędzia, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

 • Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.


 

Zmiany

Informuję, że powyższa polityka prywatności może ulec zmianie. W takim wypadku nowa polityka prywatności zostanie opublikowana na stronie internetowej z adnotacją o zmianie.


 

 

 


 

 

Pn- Sob. 10.00-18.00
Nd. 12.00-16.00
Unit 43 Coolmine Industrial Estate Clonsilla, Blanchardstown,
Dublin, D15 NF72, Irlandia
+353 87 333 4650
polska.drogeria.sarah@gmail.com